雅谷餐廳

雅谷餐廳

雅谷餐廳西班牙文Amigo)係香港港島跑馬地一間西餐廳,喺黃泥涌道79A號,1967年開張,本嚟喺銅鑼灣波斯富街,1976年喺跑馬地買咗座樓將餐廳搬過去,嗰度高兩層、五千幾呎大。佢哋主要賣高級法國菜